"Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to,

co w nim jest napisane, bo czas jest bliski."

Ap 1,3

Apokalipsa

Objawienie św. Jana