Zaktualizowano 28.07.2020

 

W 13 rozdziale Apokalipsy czytamy o bardzo dziwnie wyglądającej, tajemniczej bestii, która odgrywa kluczową rolę w czasach ostatecznych:

 

Apokalipsa 13

1 I stanąłem na piasku morza, i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imiona bluźnierstwa.

2 A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę.

3 I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią.

4 I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć?

5 I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące.

6 I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w Niebie.

7 Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.

8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze życia Baranka, który został zabity brutalnie, od założenia świata.

9 Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha!

10 Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu się okaże wytrwałość i wiara świętych.

 

Na temat czasów ostatecznych serię wizji otrzymał również prorok Daniel, gdy przebywał w Babilonie. Jedną z nich była wizja o czterech bestiach i panowaniu Mesjasza:

 

Daniel 7

1 W pierwszym roku Belszazara, króla Babilonu, Daniel miał sen i widzenia w swojej głowie na swoim łożu. Wtedy spisał ten sen i podał ogół rzeczy.

2 Daniel powiedział: Oto co zobaczyłem w swoim widzeniu w nocy: Oto cztery wiatry niebios potykały się na wielkim morzu.

3 A cztery wielkie bestie wyszły z morza, jedna różniła się od drugiej.

4 Pierwsza była podobna do lwa i miała orle skrzydła. Przypatrywałem się jej, aż jej skrzydła zostały wyrwane i podniosła się z ziemi tak, że stanęła na nogach jak człowiek, a dano jej serce ludzkie.

5 Potem oto druga bestia, podobna do niedźwiedzia. I stanęła na jednym boku, mając trzy żebra w paszczy między zębami. I tak mówiono do niej: Wstań, pożeraj dużo mięsa.

6 Potem spojrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, która miała cztery ptasie skrzydła na grzbiecie. Bestia miała także cztery głowy i dano jej władzę.

7 Potem widziałem w nocnych widzeniach: Oto czwarta bestia, straszna, przerażająca i bardzo silna, mająca wielkie żelazne zęby. Pożerała i miażdżyła, a resztę deptała swoimi nogami. Różniła się od wszystkich bestii, które były przed nią, i miała dziesięć rogów.

8 Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim. A oto w tym rogu były oczy podobne do oczu ludzkich i usta mówiące wielkie rzeczy.

9 I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny zasiadł; Jego szata była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jak czysta wełna, Jego tron jak ogniste płomienie, a Jego koła jak płonący ogień.

10 Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto Księgi.

11 Wtedy patrzyłem z powodu głosu wielkich słów, które wypowiedział róg. Przypatrywałem się, aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu.

12 Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu.

13 Widziałem też w nocnym widzeniu: Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego.

14 I dano Mu władzę, cześć i Królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli Mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego Królestwo nie będzie zniszczone.

15 I ja, Daniel, zatrwożyłem się w duchu, w środku mego ciała, a widzenia w mojej głowie przestraszyły mnie.

16 Wtedy zbliżyłem się do jednego z tych, którzy tam stali, i pytałem go o prawdziwość tego wszystkiego; i powiedział mi, i oznajmił mi znaczenie tych rzeczy:

17 Te wielkie bestie, w liczbie czterech, to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi.

18 Ale święci Najwyższego wezmą królestwo i posiądą je na wieki, aż na wieki wieków.

19 Wtedy pragnąłem poznać prawdę o czwartej bestii, która różniła się od wszystkich innych, straszna nad miarę, której zęby były żelazne, a pazury z brązu; która pożerała i miażdżyła, a resztę deptała swoimi nogami;

20 Także o tych dziesięciu rogach, które były na jej głowie, i o innym, który wyrósł, przed którym upadły trzy; o tym właśnie rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a wyglądał na większy od innych rogów.

21 I przypatrywałem się, a oto ten róg walczył ze świętymi i przemagał ich;

22 Aż przyszedł Odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego; i nadszedł czas, aby święci otrzymali Królestwo.

23 I powiedział tak: Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które będzie różniło się od wszystkich królestw, i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.

24 A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów.

25 Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.

26 Potem zasiądzie sąd i tam odbiorą mu władzę, aby została zniszczona i wytracona aż do końca.

27 A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, którego Królestwo będzie Królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą Mu służyć i Jego słuchać.

28 Tutaj jest koniec tych słów. A mnie Daniela bardzo zatrwożyły moje myśli i moje oblicze zmieniło się. Zachowałem jednak tę sprawę w swoim sercu.

 

Wspólnym elementem obu wizji jest obecność trzech tych samych zwierząt: lwa, niedźwiedzia i pantery. Jednym ze znaczeń tych objawień jest opis trzech systemów polityczno - społecznych, które panują nad światem od ponad 2 tysięcy lat. Oczywiście jest to spojrzenie bardzo szerokie i ogólne. Może tu mianowicie chodzić o imperium rzymskie (z jego przekształceniami i dziedzictwem w dalszej historii świata), o komunizm oraz o faszyzm, we wszelkich ich odmianach i formach. Ciekawym jest to, że symbolika tych zwierząt była używana w tych systemach wielokrotnie.

 

W proroctwie Daniela cztery bestie powstają kolejno. Czwarta bestia, ostatnia, różni się od pozostałych i ma znacznie większą moc. Aby zrozumieć, czym ona jest, musimy jeszcze raz spojrzeć na bestię z Apokalipsy 13r. Okazuje się, że jest ona właśnie tą czwartą bestią i ma wszystkie elementy trzech pozostałych, zebrane razem; jest to opis tej samej bestii. Widzimy tu, że tym się różni ta bestia od pozostałych trzech, że jest sumą ich wszystkich, ma wspólne ich cechy i moc, ogarnia i podbija całą ziemię, i nikt nie może z nią walczyć ani się jej oprzeć. W obu opisach widzimy, jak bestia ta prześladuje świętych i pokonuje ich.

 

Obecnie, i to bardzo wyraźnie na całym świecie, można zaobserwować powstający ogólnoświatowy system władzy, kontroli i represji, który jest połączeniem dorobku i złego dziedzictwa rzymu, komunizmu i faszyzmu. Ponieważ wszystkie te systemy i struktury działają razem i są kontrolowane przez te same duchy ciemności, ogarniają stopniowo wszystkie szczeble władzy, ekonomii, nauki, religii itd. Gdy siły te przejmą wystarczającą władzę nad światem, ustanowią jeden globalny rząd, świat zostanie podzielony na dziesięć dystryktów i wówczas objawi się zapowiadany przez Biblię antychryst.

 

Ciekawostką jest to, że siły te, promując ów nowy porządek z ogólnoświatowym rządem, używają bardzo wielu doniosłych haseł i ideologi, które pozornie służą dobru ludzkości, jej przetrwaniu i dobrobytowi, ocaleniu przyrody i wszechobecnemu pokojowi. Tymczasem Księgi Biblii wskazują nam bardzo wyraźnie na jeden ukryty i rzeczywisty cel - usunięcie ze świadomości ludzi Jezusa Chrystusa, Jego Ojca i Ducha oraz wszystkich ich wiernych wyznawców, a w ich miejsce ustanowienie kultu lucyfera.

 

Dlaczego tak jest? - pomijając aspekt nienawiści diabła i demonów do Boga, Jezusa i świętych.

W kręgach elit, które sprawują obecnie ukrytą władzę i które bardzo realnie służą siłom ciemności oraz je czczą, istnieje wiara w to, że Jezus nie przyjdzie już więcej na ziemię, że oddał ją lucyferowi i że będą oni wraz z diabłem panować na ziemi przez 1000 lat w błogim szczęściu i dobrobycie, niezagrożeni przez nikogo, mając tylko pod sobą armię niewolników, kontrolowanych przez służby specjalne, urzędników i nowoczesne technologie. Innymi słowy, diabeł przywłaszczył sobie proroctwa dotyczące Jezusa i Jego panowania nad całą ziemią wraz ze świętymi przez 1000 lat.

 

Ponieważ Pan Jezus wyraźnie powiedział, że Jego naród według ciała nie ujrzy Go, aż nie powie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana (Mt 23,39), ciemność dąży do tego, aby usunąć z ziemi wszystkich, którzy wzywają Jego imienia, aby nikt nie oczekiwał na Jezusa i aby nie miał On do kogo powrócić, aby wszyscy czcili tylko lucyfera i jego uznali za boga. Dlatego nic dziwnego, że głównym celem ataku bestii i nowego światowego porządku będą wszyscy prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa i Jego Ojca - stąd wielki ucisk. Również znamię bestii będzie temu służyć, bo każdy człowiek na ziemi będzie musiał zdeklarować się odnośnie wiary w Jezusa. Znamieniem bestii będzie prawdopodobnie połączenie człowieka ze sztuczną inteligencją (być może przez jakieś wszczepione urządzenie, implant, nanotechnologię) - dlatego nikt z tym znamieniem nie będzie już w stanie wierzyć w kogokolwiek lub cokolwiek innego, niż w to, co będzie mu przez tą sztuczną inteligencję narzucone. Nic więc dziwnego, że żaden wierzący nie może przyjąć takiego znamienia, bo po prostu nie będzie mógł już wierzyć w swojego Zbawiciela i w Jego prawdę.

 

Bóg oczywiście od początku o tym wszystkim wiedział i też przygotował swój plan:

 

Apokalipsa

7,2 I zobaczyłem innego Anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i zawołał donośnym głosem do czterech Aniołów, którym pozwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu:
7,3 Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach.
7,4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

 

9,1 I zatrąbił piąty Anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani.
9,2 I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.
9,3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie.
9,4 I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
9,5 I dano jej nakaz, aby ich nie zabijały, lecz dręczyły przez pięć miesięcy. A ich cierpienia były jak cierpienia zadane przez skorpiona, gdy ukąsi człowieka.
9,6 I w owe dni ludzie będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

 

Będzie to niezwykła grupa ludzi, której system antychrysta nie będzie mógł w żaden sposób kontrolować ani zniewolić. Ci ludzie będą nieuchwytni i niezniszczalni. Być może to oni będą ewangelizować resztkę Izraela, która się nawróci też przed przyjściem Mesjasza i która Go powita słowami: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana (Łk 13,35). Jezus zawarł to w słowach:

 

Mateusza 10

23 A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.

 

A oto co napisał o tym prorok Zachariasz:

 

Zachariasz

12,10 I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy Ducha łaski i błagania. Będą patrzyć na Mnie, którego przebili, i będą Go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad Nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym.

12,11 W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.

12,12 Ziemia będzie lamentować, każdy ród osobno: ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno; ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;

12,13 Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno; ród Szimejego osobno i jego kobiety osobno;

12,14 Wszystkie pozostałe rody, każdy ród osobno i ich kobiety osobno.

 

13,1 W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości.

13,2 I stanie się w tym dniu, mówi Pan Zastępów, że wykorzenię imiona bożków z ziemi, tak że nie będą więcej wspominane. Usunę z ziemi także proroków i ducha nieczystego.

 

13,8 I stanie się na całej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej.

13,9 I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali Mego imienia, a Ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Pan jest moim Bogiem.

 

14,3 Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.

14,4 I Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe.

14,5 Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy.

Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.

14,6 A w tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności,

14,7 Lecz będzie to jeden dzień, który jest znany tylko Panu; nie będzie to dzień ani noc; a o wieczornej porze nastanie światło.

14,8 W tym dniu wypłyną wody żywe z Jerozolimy; połowa ich do morza wschodniego, a połowa – do morza zachodniego. Będzie to w lecie i w zimie.

14,9 A Pan będzie królem całej ziemi. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię.

 

Całego obrazu czwartego zwierzęcia - bestii dopełniają dwa wydarzenia ze starożytnego Babilonu: widzenie senne króla Nebukadnesara (Nabuchodonozora), w którym ujrzał obraz wielkiego posągu, oraz wykonanie ze złota podobieństwa tego posągu, któremu nakazał się wszystkim swoim poddanym pokłonić.

Dopełnienie to polega na tym, że Babilon jest głową ze złota i symbolizuje prawdziwą duchowość i myśl tego zwierzęcia - bestii - globalnego imperium. Tym głównym elementem jest okultyzm (spirytyzm), czyli istniejący niemal od początku świata kontakt z upadłymi aniołami, którzy pragną od ludzi czci i chwały oraz posłuszeństwa. Oni to od starożytności wspierają złą władzę elit duchowych i politycznych, tworząc różne kulty, religie, tajne stowarzyszenia, imperia. Wyraził to w swoich słowach sam lucyfer, gdy kusił Jezusa na pustyni:

 

Łukasza 44

5 Wtedy wyprowadził Go diabeł na wysoką górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata.

6 I powiedział do Niego diabeł: Dam ci całą tę potęgę i ich chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je, komu chcę.

7 Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.

 

Obraz posągu, który ujrzał Nebukadnesar i Daniel, jest niesamowitą wizją historii świata widzianą oczami Boga, świata który się raz na zawsze skończy, gdy powróci tu Jezus. Posąg jest już na ukończeniu i niedługo wszyscy będą zmuszani do oddania mu pokłonu pod groźbą śmierci. Ale najważniejsze jest to, że niedługo również spadnie na niego wielki kamień, który go całkowicie zniszczy, a sam wypełni całą ziemię:

 

Daniela 2

27 Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici;

28 Jest jednak Bóg w Niebiosach, który objawia tajemnice, i On oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie:

29 Tobie, królu, przychodziły na twoim łożu myśli o tym, co ma nastąpić później; Ten zaś, który objawia tajemnice, oznajmił ci to, co nastąpi.

30 I mnie została objawiona tajemnica, nie z powodu mądrości, jakbym miał jej więcej niż wszyscy żyjący, ale z powodu modlitwy, aby znaczenie snu było oznajmione królowi i abyś poznał myśli swego serca.

31 Ty, królu, miałeś takie widzenie: Oto posąg wielki; ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny.

32 Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona – ze srebra, jego brzuch i biodra – z brązu,

33 Jego golenie – z żelaza, jego stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny.

34 Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk, i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i skruszył je.

35 Wtedy zostały skruszone razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto, i stały się jak plewy na klepisku w lecie; i wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię.

36 Taki jest sen. Jego znaczenie też wypowiemy przed królem:

37 Ty, królu, jesteś królem królów, bo tobie Bóg Niebios dał królestwo, moc, potęgę i sławę,

38 I dał w twoją rękę wszystko to, gdzie mieszkają synowie ludzi: zwierzęta polne i ptactwo nieba, i ustanowił cię panem nad tym wszystkim. Ty jesteś tą głową ze złota.

39 Ale po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od twojego, a potem trzecie królestwo z brązu, które będzie panować nad całą ziemią.

40 Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko, jak żelazo łamie wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko.

41 A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza – oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną.

42 A palce stóp częściowo z żelaza a częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche.

43 A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną.

44 Ale w dniach tych królów Bóg Niebios wzbudzi Królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To Królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.

45 To, że widziałeś, jak kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto, oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi, co nastąpi potem. Sen jest prawdziwy i jego znaczenie pewne.

 

Daniela 3

1 Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci i szerokości sześciu łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu.

2 Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor.

3 Wówczas zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nabuchodonozor; i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor.

4 A herold zawołał donośnym głosem: Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki:

5 W chwili gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor.

6 A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem.

7 W chwili więc, gdy wszyscy ludzie usłyszeli dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu i wszelkich instrumentów muzycznych, upadli wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki i oddali pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor.

 

Babilon to również wieża Babel, która miała sięgać nieba i miała być symbolem zjednoczenia ludzi pod wodzą lucyfera przeciwko Bogu (1Mojż 11,1-9). Zarówno wieża Babel przestała istnieć, jak i nowy porządek świata również przestanie istnieć, rozpadnie się niedługo po tym, jak powstanie.. jak zapowiedział Bóg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestia Apokalipsy