Apokalipsa, czy inaczej Objawienie św. Jana, należy do tych Ksiąg Prorockich, które wymagają dodatkowego objawienia od samego Boga, aby można je było właściwie zrozumieć. Wiadomości w nich ukryte są nie przed, ale dla Bożych ludzi. Jednym z przykładów takiego objawienia jest to, co Pan Jezus uczynił dla swoich uczniów zaraz po swoim zmartwychwstaniu:

 

Łukasz 24

44 Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o Mnie napisano w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

45 Wtedy otworzył ich umysły, żeby zrozumieli Pisma.

46 I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać,

47 I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.

48 A wy jesteście tego świadkami.

 

Jak widzimy, w jednym momencie prości rybacy otrzymali od Pana to, czego nie byli w stanie osiągnąć przez lata studiowania uczeni w Piśmie, faryzeusze i kapłani; bo to "Pan daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum". (Przypowieści 2,6)

 

Apokalipsa nie została nam dana po to, żeby coś ukryć, ale by nam coś odsłonić, by ukazać Bożym dzieciom, jak będą wyglądały czasy ostateczne, by nas ostrzec, przygotować, pocieszyć i wskazać na właściwy czas.

Już samo słowo Apokalips ma takie znaczenie: z gr. ἀποκάλυψις (apokalypsis) - odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie; od apokalýptein - odsłaniać, ujawniać (apo - od i kalýptein - zasłonić).

 

W kilku miejscach starożytnych Ksiąg Prorockich możemy znaleźć zapowiedź tego, że w dniach ostatecznych wzrośnie poznanie; i my właśnie w tych czasach żyjemy:

 

Daniel 12

4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj Księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

9 Wtedy odpowiedział: Idź, Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.

10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypróbowanych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją.

 

Jeremiasz 23

19 Oto wicher Pana wyjdzie z zapalczywością, wicher ciężki spadnie na głowę bezbożnych;

20 Nie odwróci się gniew Pana, aż spełni i wykona On myśli swego serca. W ostatecznych czasach dokładnie to zrozumiecie.

 

Jeremiasz 30

23 Oto wicher Pana zrywa się w zapalczywości, trwający wicher spadnie nad głowy bezbożnych.

24 Zapalczywość gniewu Pana nie odwróci się, aż On to uczyni i wykona zamysły swego serca. W dniach ostatecznych to zrozumiecie.

 

Księga Apokalipsy, jak wszystkie Księgi Pisma Świętego, ma wiele warstw i znaczeń, dlatego jej zgłębianiu nigdy nie będzie końca; przynajmniej w tej doczesności. Dlatego cokolwiek byśmy na jej temat nie mówili, zawsze to będzie tylko część całości objawienia, nigdy pełnia.

 

W Apokalipsie możemy zauważyć pewien chronologiczny porządek:

 

1 Początek objawień, wizja Jezusa i polecenia dane Janowi.

2 Listy do siedmiu Kościołów w Azji (można w nich zauważyć opis siedmiu okresów w historii Kościoła).

3 Wizja Nieba i akt przekazania z rąk Ojca Synowi zwoju z siedmioma pieczęciami.

4 Złamanie kolejno siedmiu pieczęci. Po złamaniu szóstej pieczęci widzimy zapowiedź sądu, opieczętowanie 144 tyś. wybranych na czas sądu, by ich nie dotykały plagi, oraz zgromadzony Kościół w Niebie, zabrany z ziemi przed sądami Apokalipsy.

5 Po złamaniu siódmej pieczęci następuje trąbienie kolejno siedmiu trąb i rozpoczyna się sąd Apokalipsy nad grzechem świata. Będzie to czas oczyszczenia i przygotowania ziemi na panowanie Jezusa Chrystusa. Jest tu opisanych wiele wydarzeń, m.in. wizja dwóch żniw z perspektywy Nieba.

6 Po zatrąbieniu siódmej trąby zostaje wylanych na ziemię kolejno siedem czasz gniewu Bożego.

7 Nierządnica siedząca na bestii.

8 Upadek wielkiego Babilonu.

9 Powrót na ziemię Króla królów wraz z Jego świętymi.

10 Związanie diabła na 1000 lat.

11 Sąd w Niebie.

12 Ponowne wypuszczenie diabła, jego działalność na ziemi i osądzenie tych, którzy za nim poszli.

13 Druga śmierć.

14 Nowe niebo i nowa ziemia, oraz nowe Jeruzalem.

 

Pewne całościowe opisy są jakby wplecione w chronologiczny ciąg wydarzeń. Umieszczenie ich w tych miejscach nie musi oznaczać, że tam się zaczynają i kończą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologia Apokalipsy