Newsy

 

Sytuacja, która ma miejsce na świecie od 2019r, nosi znamiona wielkiego ucisku społeczno - ekonomicznego i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić. Raczej jest wiele dowodów na to, że ona się jeszcze pogłębi. Nie jest to jednak jeszcze ogólnoświatowy ucisk Kościoła, który jest zapowiadany po objawieniu się antychrysta.

 

***

 

Zapowiadane szczepionki wyglądają przerażająco. Aby uchronić się przed ich konsekwencjami, gdybyśmy musieli je przyjąć, należy zapoznać się z tematem wiary w Bożą ochronę i moc:

 

Ps 91Mk 16,17-18 / Dz 28,1-6

 

***

 

Sytuacja w USA ma kluczowe znaczenie w wydarzeniach czasów ostatecznych:

 

Trzy prorocze sny / Proroctwo Dimitra Dudumana / Wizja Maurice Sklara / Widzenie Kena Petersa

 

***

 

Komentarze dotyczące obecnej sytuacji na świecie:

 

wRealu24 / Prison Planet