Zanim wejdziesz do Jego domu, zapyta cię, czy nauczyłeś się kochać.

 

Sytuacje, które Bóg dopuszcza w twoim życiu, służą temu, abyś nauczył się bardziej kochać.

 

Jeżeli Bóg dopuszcza, aby coś w życiu runęło, to po to, aby na tym miejscu zbudować coś piękniejszego.

 

Gdy Bóg o coś pyta, nie znaczy, że nie wie. On chce, abyś ty zrozumiał.

 

Nie od wielości słów zależy poznanie.

 

Jeżeli Bóg nie otworzy ci oczu, nie zobaczysz.

 

Ciemność w światłości nie istnieje - jest tam, gdzie światłości brak.

 

Życie tutaj nie jest celem, lecz krótką podróżą, podczas której wybierasz cel.

 

Dobrze przemyślana i ugruntowana idea jest wielką siłą, gdyż kieruje twoimi decyzjami.

Sprawdź więc swoje idee.

 

Bóg potrafi zrobić wszystko w tobie, ale nie bez ciebie.

 

Dziękczynienie otwiera drzwi Bogu, gdy przychodzi, by rozwiązać problem.

 

Czy chcesz realizować marzenia Boga, tak jak chcesz, by On realizował twoje?

 

Jeżeli nie kochasz Boga, nie kochasz ludzi. Jeżeli nie kochasz ludzi, nie kochasz Boga.

 

Bóg ukrywa swoje tajemnice nie przed tobą, ale dla ciebie.

 

Mądrością jest wiedzieć, ile się nie wie, i nie jest wstydem przyznać się do tego.

 

Często to, co robisz, jest mniej ważne od tego, dlaczego to robisz.

 

Czyń Jego wolę, a On cię nakarmi.

 

Ten, który dał ci życie, zapyta cię, co z tym darem zrobiłeś.

 

Słowo Boga jest lustrem. Zabierz człowiekowi lustro, a przestanie dbać o swój wygląd.

 

Dlaczego wykonywanie przykazań Bożych jest tak ważne? Bo łamanie ich jest zwykle krzywdą dla ludzi.

 

Bóg nie może umieścić swoich skarbów w miejscu, w którym stoją nasze.

Wyrzec się wszystkiego, to zrobić miejsce dla tego, co chce dać nam Bóg.

 

Kto się martwi i boi, jeszcze do końca nie zaufał.

 

Istotą wiary nie jest wiedza o Świetle, ale podróż w stronę Światła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencje