Zanim wejdziesz do Jego domu, zapyta cię, czy nauczyłeś się kochać.

 

Sytuacje, które Bóg dopuszcza w twoim życiu, służą temu, aby nauczyć cię bardziej kochać.

 

Jeżeli Bóg dopuszcza, aby coś w życiu runęło, to po to, aby na tym miejscu zbudować coś piękniejszego.

 

Gdy Bóg o coś pyta, nie znaczy, że nie wie. On chce, abyś ty zrozumiał.

 

Ciemność w światłości nie istnieje.. jest tam, gdzie światłości brak.

 

Życie tutaj nie jest celem, lecz krótką podróżą, podczas której wybierasz cel.

 

Dobrze przemyślana i ugruntowana idea jest wielką siłą, kierującą twoimi decyzjami. Sprawdź więc swoje idee.

 

Bóg potrafi zrobić wszystko w tobie.. nie bez ciebie.

 

Dziękczynienie otwiera drzwi Bogu, gdy przychodzi, aby rozwiązać problem.

 

Czy chcesz realizować marzenia Boga, tak jak chcesz, by On realizował twoje?

 

Jeżeli nie kochasz Boga, nie kochasz ludzi. Jeżeli nie kochasz ludzi, nie kochasz Boga.

 

Bóg ukrywa swoje tajemnice nie przed tobą, ale dla ciebie.

 

Mądrością jest wiedzieć, ile się nie wie, i nie jest wstydem przyznanie się do tego.

 

Często to, co robisz, jest mniej ważne od tego, dlaczego to robisz.

 

Jeżeli Bóg nie otworzy ci oczu, nie zobaczysz.

 

Czyń Jego wolę, a On cię nakarmi.

 

Trzeba być gotowym umrzeć, by naprawdę żyć.

 

 

 

 

 

 

Sentencje

15 lipca 2020